Algemene voorwaarden

Algemene levering- verkoopvoorwaarden Wouters Design-Grou: afkorting WDG

Wouters Design Grou is gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 01162695

 • De plannen van ontwerp, studies, tekeningen, foto’s modellen blijven eigendom van de verkoper WDG en mogen niet gekopieerd noch aan derden afgestaan worden.
 • Hout is geen uniform product, maar een natuur product, hierdoor kan er kleur- en structuurverschil ontstaan. Hierop is geen reclame/garantie mogelijk.
 • Het geleverde wordt geaccepteerd ten aanzien van kwaliteit, maatvastheid , structuur en afwerking bij levering.
 • Ontwerpen voor binnen gebruik. Bij een te laag vochtgehalte kunnen er droogtescheuren ontstaan.
 • In een omgeving van een luchtvochtigheid tussen 50-60% Rv , en een temperatuur van minimaal 18 graden Celsius en maximaal 22 graden Celsius mag ervan uit worden gegaan dat dit geen problemen veroorzaakt voor binnen gebruik.
 • Bij ontwerpen voor buitengebruik, zijn de boven genoemde omstandigheden niet van toepassing.
 • Voor alle lasverbindingen geldt: TIG vloeien, buitenhoeken worden rond bewerkt, het rechte vlak is onbewerkt.
 • WDG hanteert alle prijzen in EURO.
 • Over de te leveren goederen/materialen wordt 21% BTW in rekening gebracht.
 • De offertes blijven geldig gedurende tien werkdagen.
 • De prijzen worden verstaan af verkoop WDG, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij opdracht dient minimaal 50% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
 • Bij aflevering/ophalen dient de rest (max 50%) van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
 • Betalingen vinden plaats contact of via bankoverschrijving naar
  Rekeninghouder F Wouters
  Bank Rabobank
  IBAN rekeningnummer NL19 RABO 0351 4344 96
 • De garantie op de geleverde goederen kan slechts ingeroepen worden gedurende een periode van maximaal 12 maanden na factuurdatum.
 • Iedere klacht voor een zichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen drie maanden na factuurdatum.
 • De koper verbindt zich er toe de gekochte goederen te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn.
 • Goederen die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, worden uitgesloten van elke garantie en product aansprakelijkheid.
 • Wanneer een nota niet betaald wordt binnen 30 dagen na vervaldag, wordt het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een handelingsvergoeding van 1% verhoogd met een minimum van € 25,00.
 • Afgehaalde goederen worden definitief aanvaard bij afhalen of levering.
 • Verkochte goederen worden niet teruggenomen of geruild.
 • Waar er vergunningen nodig zijn, worden deze door de klant zelf aangevraagd en middels een kopie aan WDG verstrekt.
 • Alle overeenkomsten waarop voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 • Goederen geleverd op factuur blijven eigendom van Wouters Design-Grou totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Snijplanken en serveerplanken zijn niet geschikt voor in de vaatwasser.
 • Onderhoud van snijplanken en serveerplanken dienen aan beide zijden te worden uitgevoerd.
 • Onderhoud advies voor snij,- serveerplanken: minerale houtolie.
 • Alle producten en goederen die worden gemaakt en geleverd door WDG zijn voor gebruik volledig voor eigen risico.

BTW nummer: NL001234656B04   KvK nummer: 01162695

Issue: 13(21-12-2019)